Vezetőképzés

Vezetőképzés

Vezetői tréningünk tematikáját újonnan kinevezett, és néhány éves vezetői gyakorlattal már rendelkező vezetők számára állítottuk össze. A tréning kitér minden releváns vezetői területre, amellyel a vezetők munkájuk során szembesülnek:

 • megismerik az alapvető vezetési stílusokat, funkciókat, tevékenységeket
 • elsajátítják a vezetői szerepükből adódó alapvető kompetenciákat
 • képessé válnak kialakítani személyes vezetői és kommunikációs stílusukat
 • a delegálás tudatos alkalmazásával több idejük marad vezetői feladataikra
 • megismerik az időgazdálkodás technikáit
 • hatékonyan motiválják munkatársaikat és elsajátítják a teljesítmény értékelés módszereit
 • tudatosan, készségszinten irányítják csapatukat, növeli működési hatékonyságukat.

A modulok során elsajátított vezetői kompetenciák birtokában a résztvevők munkájukat könnyebben, gyorsabban és nagyobb kompetenciával látják el.

 1. MODUL A vezetői szerep és a vezető feladatai
 2. MODUL Helyes kommunikáció a hatékony vezetés eszköze
 3. MODUL Vezetés a célok meghatározásával és a delegálás módszerével
 4. MODUL Teamek vezetése

FOLLOW UP   Follow-up – a tanultak alkalmazásának tapasztalatai (záró workshop)

 

FOLLOW UP – a tanultak gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai

A vezető tréning lényege, hogy a résztvevők a vezetői munkájuk során sikeresen alkalmazzák az elsajátított módszereket és eszközöket. A tréningzáró workshop-ot mintegy 3 hónappal a tréning lezárása után javasoljuk megvalósítani. A workshop lehetőséget biztosít a résztvevőknek, hogy megbeszéljék a gyakorlatban szerzett tapasztalataikat és további hasznos útmutatást kapjanak a trénertől az egyes eszközök és módszerek még hatékonyabb alkalmazására.

Esetenként a kitűzött célok elérése érdekében további coaching találkozót javaslunk.

 

Módszertan

A tréning felépítését úgy állítjuk össze, hogy a résztvevők azonnal hasznosítható gyakorlati ismereteket szerezzenek. Ügyelünk arra, hogy a program minél inkább befogadható és élvezetes legyen. Ezért a tréning rövid tréneri prezentációk, egyéni- és csoportos feladatok, gyakorlatok, valamint megbeszélések változatos sorozatából áll. Valamennyi elméleti ismeret átadását gyakorlatokkal segítjük.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!